Seminár s Badriyah

Mám za sebou jeden z  najinšpiratívnejších seminárov, aký som doteraz zažila. V sobotu 25.03.2017 v Trenčianskej Teplej odučila Badriyah svoj tanečný seminár na tému Ladnosť a elegancia v orientálnom tanci. Naučila som sa veľa nových vecí, veľa pochopila a dobre si zatancovala. Badriyah je skvelá nielen tanečnica, ale aj žena a dáva zo seba veľmi veľa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie.